Čuvari baštine

Narodni muzej u Beogradu

Narodni muzej u Beogradu je jedinstvena institucija kulture na našim prostorima koja je posvećena zaštiti, tumačenju i predstavljanju slojevitog kulturnog nasleđa naše zemlje, Balkana i Evrope. Tokom svog života koji traje više od 170 godina, Narodni muzej se više suočavao sa teškoćama, nego sa uslovima koji bi osigurali njegov neometan razvoj. Traganje za prostorom, borba za sredstva, prosvećivanje nacije i moćnika o značaju zaštite kulturne baštine, kao i ukupna kulturna politika i burna istorijska slika Balkana učinile su da se Narodni muzej večito živi u onom što je istoričarka umetnosti Tatjana Cvjetićanin nazvala „kobnom privremenošću“. Pročitajte više

Leave a comment