Fragmenti kulture

Reč autora

 

Moderno vreme ne percipira ni kulturu ni umetnost u skladu sa osnovnim razlozima njihovog nastanka. Dok je umetnost danas shvaćena kao sfera interesovanja manjeg broja ljudi, uz često elitističke etikete, a  kultura kao teret i nešto bez čega se može, u prošlosti su i kultura i umetnost bile među najosnovnijim duhovnim potrebama čoveka.

Pročitajte više

Leave a comment