Category

Numizmatika

Numizmatika

Novčanice SFRJ (1963 – 1985)

Nakon proglašenja novog Ustava 1963. godine, Federativna Narodna Republika Jugoslavija je pretvorena u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Iste godine se štampaju novčanice sa novim nazivom države, a one sa starim i dalje ostaju u opticaju. Stilsko rešenje isprva nije menjano, ali 1965. godine štampa se novčanica u novom stilu, koji nije menjan sve do 1985. godine. Ove novčanice postale su simbol jugoslovenskog prosperiteta i visokog standarda.

 

Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Informbiro serija novčanica FNRJ

Godine 1948. Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju zahvatila je prva posleratna kriza kada je nakon raskola između Josipa Broza i Josifa Staljina u Bukureštu donesena rezolucija kojom je zemlja izbačena iz Komunističkog informacionog biroa. Tokom naredne tri godine Zavod za izradu novčanica štampaće veći broj apoena koji nikada nisu izdati, a numizmatičkoj javnosti postaće poznati tek nekoliko decenija kasnije. Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Novčanice Demokratske Federativne Jugoslavije

Naziv Demokratska Federativna Jugoslavija pominje se od Drugog zasedanja AVNOJ-a, 29. novembra 1943, a u ušao zvaničnu upotrebu ušao je avgusta 1945. godine.  DFJ je trajala je sve do konačnog ukidanja monarhije kada je proglašena Federativna Narodna Republika Jugoslavija, 29. novembra 1945. godine. Na kraju Drugog svjetskog rata zvanično su postojale dve uprave Narodne banke Jugoslavije. Prva je smeštena u Londonu, a druga u oslobođenom Beogradu. Takvo stanje trajalo je do ukidanja Privremene uprave u Beogradu i guvernerstva u Londonu 27. novembra 1945, kada je prestala da postoji Narodna banka Jugoslavije u emigraciji.

Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Novčanice Vlade Kraljevine Jugoslavije u izbeglištvu

Po izbijanju Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije dolazi do formiranja Srpske narodne banke. Kontinuitet Kraljevine Jugoslavije, a samim tim i Narodne banke, održavan je delovanjem Kraljevske Vlade u izbeglištvu, koja je bila smeštena u Londonu. Na inicijativu predsednika Vlade Slobodana Jovanovića Narodna banka Jugoslavije štampala je šest apoena, kojima je namena bila da zamene novčanice Srpske narodne banke po završetku rata. Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Novčanice Kraljevine Jugoslavije

Krajem decembra 1925. godine Upravni odbor Narodne banke Kraljevine SHS na čelu sa guvernerom Đorđem Vajfertom osnovao je Zavod za izradu novčanica. Ako zanemarimo dve banknote koje je izradila Državna štamparija, do tada su sve novčanice štampane u inostranstvu, a primat je imala Banka Francuske. Mogućnost izrade novčanica u zemlji ne samo da je doprinela njenom ugledu, već je umanjio trošove transporta, otvorio mogućnost štampanja rezervnog novca,  kao i brzu izradu novca u slučaju nepredvidivih situacija. Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Novčanice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Po okupaciji Srbije u Prvom svetskom ratu zvanična valuta postala je austrougarska kruna. Ipak, stanovništvo je i dalje imalo poverenja u dinar i nije želelo da ga pod vrlo nepovoljnim uslovima zameni za krunu. Iz ovih razloga dinar je tokom rata neznatno izgubio vrednost, ali posle njega je počeo da gubi. Nakon oslobođenja u zemlji je vladao monetarni haos jer su u opticaju bili austrougarska kruna, bugarski lev, crnogorski perer, srpski dinar i nemačka marka. Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Novčanice Kraljevine Srbije

Godine 1882. Srbija je postala Kraljevina, ali još nije imala nacionalnu banku. Dve godine kasnije osnovana je Privilegovana banka Kraljevine Srbije,  a istog dana u promet je puštena i njena prva novčanica. Uprava banke imala je velike poteškoće jer srpski privrednici nisu navikli na sistem bankarskih poslova, menice,  rokove kredita, čekove i obveznice.  Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Novčanice Kneževine Srbije

Na samom početku Srpsko-turskog rata Kneževina Srbija je na osnovu zakonodavne odluke od 19. januara 1876. štampala prvi papirni novac kako bi stvorila sredstva iz kojih bi se rat finansirao. Međutim, izdavanje ovih apoena nije imalo podlogu u plemenitim metalima, oni nikada nisu puštene u opticaj i predstavljali su samo probne otiske novih mašina na kojima će se štampati neke buduće banknote. Pročitajte više

Leave a comment