Numizmatika

Novčanice Kneževine Srbije

Na samom početku Srpsko-turskog rata Kneževina Srbija je na osnovu zakonodavne odluke od 19. januara 1876. štampala prvi papirni novac kako bi stvorila sredstva iz kojih bi se rat finansirao. Međutim, izdavanje ovih apoena nije imalo podlogu u plemenitim metalima, oni nikada nisu puštene u opticaj i predstavljali su samo probne otiske novih mašina na kojima će se štampati neke buduće banknote. Novčanice su štampane u apoenima od 1, 5, 10, 50 i 100 dinara. Izdavač je bila Glavna državna blagajna Kneževine Srbije (Narodna banka još nije postojala), štampu je izvršila Državna štamparija, a graver je bio Dumont iz Pariza. Sve novčanice su svetloplave, bogato dekorisane ornamentikom sa likovima vladajućeg kneza Milana, grbom Kneževine, članova dinastije Obrenović,  ženske figure sa snopom žita i srpom i muške figure sa puškom. Novčanicu od 5 dinara oslikao je  Đura Jakšić, a od 10 dinara Đorđe Krstić. Štampano je oko 1500 primeraka, na svim novčanicama stoji datum 1. juli 1876 i potpis J. Živadinović. Iako zvanična istorija Narodne banke Srbije tvrdi da novčanice nisu nikada puštene u opticaj, jedan tekst iz lista „Politika“ navodi: „Onoga istoga časa kada se taj novac pojavio na pijaci – falsifikatori su se pojavili sa svojom „konkurencijom“ koja je bila veoma obilna. Državna blagajna -šta je drugo i znala da radi- povukla je novac iz opticaja, mada je tek pušten u promet.“ Novčanice iz ove serije su danas veoma retke, teško se mogu naći u dobrom kvalitetu i veoma su cenjene kod kolekcionara.

Izvori:

Svetlana Pantelić, Stvorene za ratne potrebe ali nikad emitovane, Bankarstvo 2014, vol. 43, br. 4, str. 164-169

Željko Stojanović, Nacionalni katalog novčanica Srbije i Jugoslavije, Beograd : Sanimex, 2007.

Politika, Menjačnice na Terazijama i ljudi koji se viđaju u njima, 7. februar 1938, strana 10.