Numizmatika

Novčanice Vlade Kraljevine Jugoslavije u izbeglištvu

Po izbijanju Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije dolazi do formiranja Srpske narodne banke. Kontinuitet Kraljevine Jugoslavije, a samim tim i Narodne banke, održavan je delovanjem Kraljevske Vlade u izbeglištvu, koja je bila smeštena u Londonu. Na inicijativu predsednika Vlade Slobodana Jovanovića Narodna banka Jugoslavije štampala je šest apoena, kojima je namena bila da zamene novčanice Srpske narodne banke po završetku rata. Odluka o štampanju doneta je na zasedanju Ministarskog saveta 9. aprila 1943. godine, a celokupan proces izrade poveren je preduzeću „Thomas de la Rue & Co“ iz Sasaksa. Ukupna vrednost svih banknota iznosila je 10.350.000.000 dinara, dok su troškovi izrade koštali 155.000 funti sterlinga. Od šest apoena tri su štampana ofeset, a tri dubokom štampom. Na prednjoj strani svih nalazi se lik kralja Petra II Karađorđevića, a na zadnjoj predeli Jugoslavije. Sve novčanice nose potpise guvernera Dobrivoja Lazarevića i ministra finansija Juraja Šuteja. Novčanice se iz razumljivih razloga nikada nisu našle u opticaju, a po završetku rata celokupan tiraž je komisijski uništen mlevenjem. Ove novčanice se u numizmatici nazivaju „Londonskom serijom“ i danas nije poznata nijedna koja sadrži serijski broj. Postoje samo uzorci (specimeni) koji nisu imali platežnu moć.

Izvor:

Željko Stojanović, Nacionalni katalog novčanica Srbije i Jugoslavije, Beograd,  2007. str. 104-109.

 

Dosadašnji prilozi o istoriji srpskog i jugoslovenskog papirnog novca:

Novčanice Kneževine Srbije

Novčanice Kraljevine Srbije

Novčanice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Novčanice Kraljevine Jugoslavije

Sledeći tekst: Novčanice Srbije pod nemačkom okupacijom