Reč autora
 
 
Fragmenti prošlosti
 
 
FP Predavanja
 
Numizmatika

Novčanice SFRJ (1963 – 1985)

Nakon proglašenja novog Ustava 1963. godine, Federativna Narodna Republika Jugoslavija je pretvorena u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Iste godine se štampaju novčanice sa novim nazivom države, a one sa starim i dalje ostaju u opticaju. Stilsko rešenje isprva nije menjano, ali 1965. godine štampa se novčanica u novom stilu, koji nije menjan sve do 1985. godine. Ove novčanice postale su simbol jugoslovenskog prosperiteta i visokog standarda.

 

Pročitajte više

Leave a comment
Kultura sećanja

Tragična heroina Marija Kalas

Marija Kalas, najveći sopran dvadesetog veka. Njena karijera je bila kratka, ali je ostavila neizbrisivi trag. Prošla je kroz svet opere kao uragan i potpuno ga izmenila. Sa druge strane njen privatni život imao je sasvim drugačiji tok. Iza maske snažne, kapriciozne i nesalomive žene krila se krhka osoba, duboko nesrećna, samokritična i nikada potpuno zadovoljna sobom. Takav odnos prema sebi na kraju ju je koštao svega što je imala. Pročitajte više

Leave a comment
Numizmatika

Informbiro serija novčanica FNRJ

Godine 1948. Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju zahvatila je prva posleratna kriza kada je nakon raskola između Josipa Broza i Josifa Staljina u Bukureštu donesena rezolucija kojom je zemlja izbačena iz Komunističkog informacionog biroa. Tokom naredne tri godine Zavod za izradu novčanica štampaće veći broj apoena koji nikada nisu izdati, a numizmatičkoj javnosti postaće poznati tek nekoliko decenija kasnije. Pročitajte više

Leave a comment
Slikarstvo

Paja Jovanović: Furor Teutonicus

Slavna istorijska kompozicija Furor Teutonicus  Paje Jovanovića na neki način je simbol njegove velike ambicije da postane priznati slikar u svetskim okvirima. Suvišno je i pominjati da je u toj nameri uspeo. Međutim, slika koja ga je lansirala u orbitu međunarodne slikarske scene dugo nije dostupna očima javnosti. Već više od jednog veka ovom umetničkom delu ogromnih dimenzija izgubljen je svaki trag… Pročitajte više

Leave a comment
Kultura sećanja

Besmrtni Ben Akiba

Početkom ove godine sasvim neprimetno (kako to inače biva kada su godišnjice naših velikana u pitanju) navršilo se tačno osam decenija od smrti Branislava Nušića. Njegov život je bio pozornica na kojoj je izmenjao mnoštvo uloga, a njemu samom najomiljenija je bila uloga zabavljača svog naroda. Tu ulogu izvodio je vatreno, točeći nesebično raskošan talenat svoje komike u kome su savremenici nalazili utehu za sve društvene nepravde, a još češće bili u prilici da se smeju sopstvenim manama. Te mane, aktuelne i danas, ključ su svežine Nušićevih dela i jedan su od najvećih razloga zbog čega nam se čini našim savremenikom, bliskim i prisnim, koji bi razumeo i naše vreme i našao savršeni način da ismeje sve njegove slabosti. Pročitajte više

Leave a comment
Estetika

Poimanje lepog kroz istoriju

Od kada je postao svestan sebe čovek je pokušao da shvati i uobliči svet koji ga okružuje. Veliki mislioci su od davnih vremena pokušavali razlučiti pojam lepog. Kroz istoriju lepim je smatrano ono što je simetrično, harmonično, uzvišeno, ljupko, otmeno, blistavo, sjajno… Već vidimo da je ovaj pojam veoma neodređen, ali to i nije neko čudo ako uzmemo u obzir da pokušaj poimanja lepog ima milenijumsku istoriju. No, krenimo od slavne antike, od koje bismo i danas imali mnogo da naučimo. Pročitajte više

Leave a comment