Portfolio autora

Milorad Stokin je master muzički umetnik,  pisac i istraživač minulih vremena. Bavi se istraživačkim i predavačkim radom u domenu kulturne istorije, kulture sećanja i rojalističkog kulturnog nasleđa. Kao član Kluba saradnika Narodnog muzeja u Beogradu i jedan od organizatora bio je predavač seminara „Sa muzejom na ti“. Autor monografije „Međunarodno takmičenje solo pevača „Nikola Cvejić u Rumi “  (2017). Autor naučnog rada „Od komada sa pevanjem i pucanjem do prve srpske opere“ objavljenog u Teatronu Muzeja pozorišne umetnosti Srbije (2019). Autor naučnog rada „Dinastija Obrenović u zbirkama Muzeja pozorišne umetnosti Srbije“ i studije „Dinastija Obrenović i pozorišna kultura“ objavljenih od strane Muzeja rudničko-takovskog kraja (2020). Pisao je za Siti magazin i Politikin zabavnik, kao i za brojne portale na teme iz umetnosti i istorije. Do sada je održao veliki niz predavanja koje obuhvataju širok dijapazon tema iz oblasti kulurne istorije. Predavao je u Narodnom muzeju u Beogradu, Galeriji 73, Biblioteci „Vlada Aksentijević“ Obrenovac, Centru za kulturu Grocka, Skupštini opštini Grocka, Domu kulture Čačak, Domu Jevrema Grujića.  Autor je i urednik je Fejsbuk stranice Fragmenti prošlosti. Živi u Beogradu.

 

Rezime radne biografije

OBRAZOVANJE

Master muzički umetnik
Fakultet umetnosti u Nišu, smer solo pevanje (2017)
Diplomirani muzički umetnik
Akademija umetnosti u Novom Sadu, smer solo pevanje (2011-2015)
Muzički izvođač klasične muzike

Srednja muzička škola „Mokranjac“, odsek solo pevanje Beograd (2007-2011)

RADNO ISKUSTVO

 • Gimnazija „Stefan Nemanja“ Beograd, profesor muzičke kulture
 • SSŠ „Zaharija Stefanović Orfelin“ Beograd, profesor muzičke kulture
 • OŠ „Janko Veselinović“ Beograd, nastavnik muzičke kulture
 • OŠ „Desanka Maksimović“ Beograd, nastavnik muzičke kulture
 • XII beogradska gimnazija, profesor muzičke kulture

NAUČNI RAD

 • Stručna monografija „Međunarodno takmičenje solo pevača Nikola Cvejić u Rumi“ (2017)

Stručna monografija je izdata povodom 20. jubilarnog takmičenja, od strane Gradske biblioteke u Rumi, i po angažmanu OMŠ „Teodor Toša Andrejević“ u Rumi i Fonda Nikole i Marice Cvejić.

 •  „Uloga pozorišne muzike u rađanju prve srpske opere“ (2019)

Naučni rad  je objavljen u časopisu „Teatron“ u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije.

 •  „Dinastija Obrenović u zbirkama Muzeja pozorišne umetnosti Srbije“ (2020)

Angažman od strane Muzeja Rudničko-takovskog kraja za pripremu, istraživanje, organizaciju i selekciju odabrane građe kao i pisanje naučnog rada.

PREDAVAČKI RAD

 • Balovi u srpskom građanskom društvu i na Dvoru dinastije Obrenović, Akademija umetnosti u Novom Sadu (2014)
 • Rađanje srpske opere, Akademija umetnosti u Novom Sadu, (2014)
 • Život i delo kompozitora Stanislava Biničkog,  Akademija umetnosti u Novom Sadu (2014)
 • „Istorijat Narodnog muzeja u Beogradu“, seminar „Sa muzejom na ti“, Narodni muzej u Beogradu (2017)
 • „Dva kraja dinastije Obrenović“, Galerija 73, Beograd povodom 150 godina od ubistva kneza Mihaila Obrenovića i 115 godina od ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović (2018)
 • Istorija zabave u srpskom društvu 19. veka, Share Square Beograd (2019)
 • Pozorišni život u Srbiji 19. veka, Share Square Beograd (2019)
 • Ljubavni život dinastije Obrenović, Share Square Beograd (2019)
 • Katarina Ivanovićod prve srpske slikarke do zaboravljene heroine i nazad, Share Square Beograd (2019)
 • Paja Jovanović – od petlova do Tita povodom 160 godina od rođenja, Share Square Beograd (2019)
 • Uroš Predić – asketa za štafelajem, Share Square Beograd (2019)
 • Balska istorija Srba u 19. veku, Galerija 73 (2019)
 • Ljubavni život Obrenovića, Galerija 73 (2019)
 • Ljubavni život Obrenovića, Centar za kulturu Grocka (2019)
 • Balska istorija Srba u 19. veku, Skupština opštine Grocka (2019)
 • Balska istorija Srba u 19. veku, Dom kulture Čačak (2020)
 • Balovi u doba Obrenovića, Dom Jevrema Grujića (2020)
 • Ljubavni život Obrenovića, Dom Jevrema Grujića (2020)
 • Balska istorija Srba u 19. veku, Kulturni centar Čukarica (2020)

NEFORMALNO OBRAZOVANJE

 • Seminar Narodnog muzeja u Beogradu „Sa muzejom na ti“ (2016)
 • Seminar „Budi kulturan“ u organizaciji ESTIEM LG BEOGRAD (2017)
 • Kurs retorike i javnog govora pri Centru za javni govor u Beogradu (2018)
 • Otvoreni kurs Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd (2019)